Email: info@gothiaarmering.se | Tel: 0707 98 68 91

Tjänster


Specning, paketering & uppmärkning


Vi ser till att din armering levereras i den ordning du vill ha den. Armeringen uppmärks och färgmärks efter dina och arbetsplatsens önskemål. I och med en nära kommunikation med kunden genom hela processen ser vi till att hela beställningen från början till slut uppfyller dina högt ställda krav på kvalitet vad beträffar utförade, leverans och uppmärkning.


 Monteringsfärdiga pelare, plintar, balkar och väggar


Vi levererar monteringsfärdiga pelare, plintar, balkar och väggar. Detta medför stora tidsvinster och ekonomiska fördelar för bygget. Bygget blir samtidigt enklare att planera.

Hör av er till oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig att få bättre ekonomi i bygget, samt gemensamt skapa en effektivare byggprocess.


 ILF – Iläggningsfärdig armering


Vi på Gothia Armering klipper och bockar armering som sedan är färdig att monteras i formen. För dig som beställare är det en mycket kostnadseffektiv lösning. Du får även armeringen buntad och uppmärkt enligt dina önskemål.


 


 


Kontakta oss för offert eller vidare diskussion genom att klicka här.